Begeleiding

On the Job

Begeleiding op het werk

Jobcoaching houdt in dat de kandidaat een vaste jobcoach krijgt die hem op de werkplek persoonlijk en intensief begeleidt en ondersteunt tijdens de inwerkperiode. De coaching is gericht op het aanleren van handelingen en vaardigheden die belangrijk zijn voor de nieuwe functie. Op die manier krijgt de werkgever een werknemer die zijn werk efficiënt en effectief verricht. De kandidaat krijgt meer vertrouwen in zijn kunnen en zal minder snel uitvallen.

Voor wie?

Jobcoaching is er voor mensen:

  • die door ziekte of een handicap langdurig problemen hebben met het werk;
  • die begeleiding nodig hebben om uitval te voorkomen;
  • met een beperking die constant problemen geeft bij het uitvoeren van werkzaamheden;
  • die werken met een arbeidsovereenkomst of proefplaatsing via het UWV.

Werkwijze

Allereerst inventariseert de jobcoach de persoonlijke omstandigheden en behoeften van zowel de kandidaat als de werkgever. Hierna stelt hij samen met hen een begeleidingsplan op. Hierin staan alle werkzaamheden die de kandidaat gaat verrichten en de afspraken over de begeleiding door de jobcoach.

Lees meer

Vergoedingen en subsidies

Wanneer iemand recht heeft op jobcoaching, vergoedt het UWV dit volledig. Daarnaast adviseren wij de nieuwe werkgever over de inzet van de bestaande subsidies en regelingen als proefplaatsing, loonkostensubsidie, premiekortingen en No-riskpolis.

Werkwijze

Als het UWV akkoord is met het plan, starten we met de jobcoaching. De jobcoach introduceert de kandidaat binnen het bedrijf en stelt hem voor aan de collega’s. Ook zal hij een korte tijd met de kandidaat meewerken. Daarna neemt de jobcoach stapsgewijs meer afstand. Hij zal gedurende lange tijd werkplekbezoeken afleggen en met de kandidaat in contact blijven.

Call Now Button