Bekijk

Hoe

wij het doen

Een re-integratietraject bestaat uit individuele begeleiding van de werkzoekende, gericht op het terugkeren naar werk, binnen of buiten de organisatie. Het gaat ons daarbij om duurzame en passende plaatsing, niet in de eerste plaats om een snelle plaatsing. De werkzoekende kan erop vertrouwen dat Werkmotief werkt in zijn belang, met aandacht voor zijn mogelijkheden en motieven. De opdrachtgever profiteert van onze deskundigheid, onze kennis van wet- en regelgeving en een duurzaam resultaat waardoor sancties voorkomen worden.

Voor Wie?

Iedereen die door ziekte, belemmeringen of door een ongeval op zoek is naar een andere baan kan in aanmerking komen voor een re-integratietraject. Wij hebben ons gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychische klachten, lichamelijke klachten, gedragsproblemen, ASS-problematieken en niet-aangeboren hersenletsel / cognitieve problemen.

Lees meer

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid, vertrouwen, ruimte voor flexibiliteit en eigen inbreng door de kandidaat. Aan de hand van een intakegesprek stellen we een re-integratieplan op met haalbare doelen en acties om die doelen te bereiken. Globaal bestaat het re-integratietraject uit twee fasen: persoonlijk arbeidsonderzoek (fase 1) en werk zoeken en nazorg (fase 2).

Lees meer

Vergoeding en Subsidies

Onze dienstverlening wordt vergoed door de opdrachtgever. Dat is in de meeste gevallen niet de kandidaat, maar de werkgever, de gemeente of de uitkeringsinstantie. Als we een kandidaat plaatsen bij een nieuwe werkgever, adviseren wij over de bestaande subsidies en regelingen, zoals proefplaatsing, loonkostensubsidie, premiekortingen en No-riskpolis.

Voor Wie

Werkgevers kunnen bij ons terecht voor re-integratiebegeleiding in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Dit kan zijn in het kader van spoor 1 (re-integratie bij de bestaande werkgever), spoor 2 (re-integratie bij de nieuwe werkgever) of spoor 3 (eigenrisicodrager, re-integratie na spoor 2 als de betrokkene een UWV-uitkering heeft). Werkzoekenden die geen werk maar een uitkering hebben, kunnen via de gemeente (WWB) of UWV (WIA, WW of Wajong) een beroep op ons doen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld een Werkfit Maken of een Naar Werk traject inzetten. Werkmotief is erkend door het UWV en de arbeidscoaches van Werkmotief hebben ruime ervaring met deze trajecten.

Werkfit maken

‘Werkfit maken’ is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. ‘Werkfit maken’ is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten.

Naar Werk

‘Naar werk’ is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. Bij het traject vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om iemand feitelijk te plaatsen bij een werkgever en vervolgens aan het werk te houden. Wanneer een kandidaat klaar is om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk, kan UWV een ‘Naar werk’ traject inzetten.

De kandidaat kan in overleg met UWV zelf een re-integratiebureau kiezen en mede bepalen hoe het traject eruit komt te zien. Voor de kandidaat zijn er geen kosten verbonden aan een Werkfit maken of Naar werk traject. De voorwaarden zijn:

· De kandidaat heeft een Ziektewet, Wajong of een WIA-uitkering.

Werkwijze

Zodra de opdrachtgever het re-integratieplan heeft goedgekeurd, starten we samen met de kandidaat met de uitvoering van het plan. Eén vaste re-integratiedeskundige speelt in op de persoonlijke situatie, de behoeften en de mogelijkheden van de kandidaat. Alle gesprekken met de begeleider vinden in overleg plaats op het kantoor van Werkmotief, op het werk of bij de kandidaat thuis. De kandidaat en de begeleider vormen samen één team, waarbij de kandidaat de regie in handen heeft en de richting aangeeft. De re-integratiedeskundige beschikt over een uitgebreid netwerk, kent de weg in het woud van wetten en regels en spreekt de taal van bedrijfsartsen en specialisten. Hij kan daardoor de kandidaat adviseren en ondersteunen bij de soms lastige stappen van het re-integratietraject.

Call Now Button