Stel

Uw

onderzoeksvraag

Onderzoek naar scholing, arbeidsperspectief en loopbaan

Arbeidsonderzoek biedt een antwoord op alle belangrijke vragen op het gebied van scholing, arbeidsperspectief en loopbaan. Het onderzoek is breed inzetbaar, ongeacht het opleidingsniveau en bijvoorbeeld de etnische achtergrond van de kandidaat. De uitkomsten bieden zowel de kandidaat als de werkgever belangrijke inzichten.

Inzichten voor de werkgever

Arbeidsonderzoek biedt de werkgever inzicht in de arbeidsmogelijkheden van een medewerker na of tijdens ziekteverlof. Werkmotief heeft zich gespecialiseerd in de volgende onderzoeken: loopbaan-interesseonderzoek, capaciteitenonderzoek, arbeidsvaardighedenonderzoek en re-integratieonderzoek.

Lees meer

Voordelen voor de kandidaat

Arbeidsonderzoek biedt de kandidaat in korte tijd inzicht in wat hij wil en wat hij kan. De kandidaat krijgt inzicht in het eigen kunnen en meer zelfvertrouwen. Ook wordt duidelijk of een opleiding haalbaar en zinvol is. Hiermee kan de kandidaat gericht werken aan zijn toekomst. Het onderzoek vindt plaats bij de kandidaat thuis of op een passende locatie in de regio.

Praktijkvoorbeelden

U kunt bij Werkmotief terecht voor arbeidsonderzoek in het kader van spoor 1 (re-integratie bij de bestaande werkgever), spoor 2 (re-integratie bij de nieuwe werkgever) en als er sprake is van letselschade.

Onderzoek in de praktijk

Inzichten voor de werkgever

  • Loopbaan-interesseonderzoek

Waar liggen de interesses? Welke beroepen passen bij de kandidaat? Dit onderzoek geeft een beeld van de interesses van de kandidaat. Daarnaast kijken we naar kwaliteiten en leerstijl.

  • Capaciteitenonderzoek

Wat is het scholingsniveau? Is een opleiding haalbaar? Met een capaciteitenonderzoek brengen wij in kaart wat de capaciteiten en het scholingsniveau van de kandidaat zijn, indien gewenst met een scholingsadvies.

  • Arbeidsvaardighedenonderzoek

Welke taken passen bij de kandidaat? Met dit onderzoek krijgt u een beeld van de arbeidsvaardigheden. Dit kan onder andere als basis dienen voor jobcarving. Hierbij maken we gebruik van de 29 sleutelkwalificaties van de Melba-systematiek.

  • Re-integratieonderzoek

Wat zijn de mogelijkheden voor terugkeer naar werk? Welke inzet is nodig om weer aan het werk te komen? Dit onderzoek geeft een re-integratieadvies aan de hand van de resultaten van een combinatie van de bovenstaande onderzoeken.

Onderzoek in de praktijk

Arbeidsonderzoek bij eerste spoor

Hans was werkzaam in de buitendienst en is door ziekte uitgevallen. Een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de eigen functie niet meer passend is. Er is binnen de organisatie een administratieve functie vacant. Na arbeidsonderzoek is duidelijk of Hans de juiste persoon is voor deze functie.

Arbeidsonderzoek bij tweede spoor

Een werkgever begeleidt Luuk bij zijn re-integratie. De kandidaat is al jaren werkzaam als tuinbouwmedewerker maar kan deze functie vanwege lichamelijke klachten niet meer uitvoeren. Hij weet niet wat hij zou kunnen of zou willen. Er zijn geen mogelijkheden deze kandidaat intern te herplaatsen. De werkgever wil hem ondersteunen bij het maken van een reële en haalbare beroepskeuze. Na arbeidsonderzoek is duidelijk hoe er gericht het tweede spoor ingezet kan worden.

Arbeidsonderzoek bij letselschade

Marja is toe aan re-integratie. Ze heeft zelf een richting uitgestippeld en wil een opleiding gaan volgen. Het is de vraag of ze voldoende capaciteiten en de juiste houding heeft om de opleiding te voltooien. Arbeidsonderzoek verstrekt de noodzakelijke kennis om het plan van Marja te beoordelen en goed te keuren of af te keuren.

Call Now Button